Àrees

Administratiu

Assessorem a les empreses en les seves relacions amb les Administracions Públiques en diferents facetes del dret administratiu, com:

  • Concessions administratives.
  • Subvencions.
  • Procediments de contractació administrativa.
  • Plecs i propostes en concursos públics.
  • Sectors regulats.
  • Procediments d’inspecció.
  • Procediments sancionadors.
  • Recursos administratius i contenciós-administratius.