Àrees

Aeronàutic

L’especificitat del sector aeronàutic requereix d’un assessorament jurídic altament especialitzat. Comptem amb un prestigiós Departament Aeronàutic amb una àmplia pràctica jurídica en l’assessorament legal a empreses del sector aeri i marítim, principalment. Entre d’altres qüestions, oferim assessorament en:

  • Estructures financeres, incloent operacions d’arrendament operatiu.
  • Transferències de propietat i hipoteques i altres drets de garantia sobre aeronaus, bucs, motors i peces de recanvi.
  • Inscripció en els registres públics.
  • Contractacions nacionals i internacionals, incloent els contractes de construcció, de handling , d’arrendament, de noliejament, etc.
  • Recuperació d’aeronaus/bucs arrendades.
  • Permisos i autoritzacions per operar des de i amb destinació a aeroports/ports espanyols, incloent-t’hi incidències sobre el medi ambient.
  • Procediments judicials i arbitratges.

Així mateix, assessorem tots els agents que hi intervenen, com línies aèries, companyies de leasing, bancs, autoritats aeroportuàries i fabricants.

 

WWL-Logo-HR-2016