Àrees

Comunitari i de la Competència

Comptem amb professionals altament qualificats i versàtils que assessoren empreses en les normes espanyoles i europees sobre competència i sectors regulats.

  • Control de concentracions econòmiques. Notificacions a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència) i a la Comissió Europea (en el cas d’operacions de dimensió comunitària).
  • Abús de posició dominant.
  • Acords i pràctiques concertades.
  • Competència deslleial.

En aquesta àrea, destaquem l’especialització dels nostres advocats en la presentació i el seguiment davant les autoritats de competència de notificacions de concentracions empresarials (adquisicions, fusions, creació d’empreses conjuntes, etc.).

Així mateix, assessorem sobre l’adequació al dret de la competència de determinades actuacions i acords empresarials, incloent, acords verticals i horitzontals, abús de posició dominant i pràctiques restrictives de la competència.