Àrees

Fiscal

El Departament Fiscal està altament especialitzat i té àmplia experiència en la prestació d’un assessorament tècnic, estratègic i innovador a les empreses en totes les àrees del Dret fiscal.

Fiscalitat corporativa. Assessorament proactiu i d’alt valor afegit en l’estructuració i optimització tributària de totes les operacions corporatives de l’empresa, com ara inversions i desinversions en altres empreses i negocis, fusions i escissions, entrades i/o sortides de socis, entrades a nous sectors o projectes, etc.

Fiscalitat de l’empresa familiar. Amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges fiscals que es reconeixen a aquest tipus d’empreses, oferim als clients la nostra gran experiència en el compliment dels requisits exigits, així com en planificacions d’estructura i transmissió.

Fiscalitat mediambiental. Centrat principalment en l’assessorament relatiu a la fiscalitat dels hidrocarburs, de les energies renovables, del mercat dels drets d’emissió (ETS), de les aigües i dels residus. Inclou l’assessorament de fiscalitat corporativa de companyies d’aquest sector econòmic.

Fiscalitat general. Aquest assessorament comprèn tant els impostos directes com els indirectes, així com també el relatiu a les persones físiques.

Assistència internacional. Assessorament en la planificació fiscal internacional d’empreses espanyoles en la seva expansió a l’exterior i d’empreses estrangeres en les diferents modalitats d’inversió a Espanya. Assessorem en la fiscalitat d’expatriats.

Els clients confien en nosaltres per a assumptes fiscals específics i també per a l’emissió de segones opinions en assumptes d’especial complexitat i rellevància.

 

 

fotos tax