Àrees

Immobiliari

L’especialització, la personalització i la capacitat d’oferir un assessorament integral són elements que defineixen la nostra prestació de serveis en:

Promoció immobiliària. Assessorament en l’adquisició, venda, permuta i finançament de complexos d’oficines, centres comercials i complexos turístics i residencials, i la realització de les operacions jurídiques associades a aquestes activitats.

Dret de la construcció. Redacció de contractes amb els diversos agents que participen en el procés de compra de sòl i de construcció. Representem a empreses promotores d’habitatges i a constructores dedicades a obres públiques i privades.

Compravenda i arrendaments immobiliaris. Confecció de contractes de compravenda i arrendament d’oficines, naus industrials, locals comercials, operacions de “sale and leaseback”, així com en els contractes per a la comercialització de centres comercials, incloent-hi els contractes per al seu finançament i garantia.

Urbanisme. Prestem els nostres serveis jurídics tant a empreses privades com a persones físiques en assumptes relacionats amb l’ordenació del territori i l’ús del sòl.

Desenvolupament de projectes hotelers. Assessorem en la compravenda, arrendament, promoció i contractes “clau en mà” d’edificis destinats a la seva explotació com a hotel, així com en tots els aspectes relacionats amb el negoci hoteler.