Àrees

Laboral

L’àrea de Dret Laboral reuneix un consolidat equip d’especialistes que ofereixen un assessorament estratègic integral a les empreses, aportant solucions personalitzades que s’adapten a les necessitats de cada client en qüestions relatives a:

  • Assessorament recurrent al Departament de RRHH i a la Direcció;
  • Notificació de novetats legislatives, recomanacions i comentaris a sentències noves;
  • Contractació, retribució i incentius;
  • Negociacions col·lectives, convenis col·lectius, pactes d’empresa;
  • Relacions i negociacions amb sindicats i comitès d’empresa;
  • Expedients de regulació d’ocupació (ERO);
  • Acomiadaments i sancions;
  • Manuals de normativa interna (ús pels treballadors dels sistemes d’informació de l’empresa, comportament ètic …)

La relació laboral especial d’alta direcció i altres matèries generalment relacionades amb el contracte d’alta direcció, com ara les obligacions de confidencialitat i de no competència dels directius és una de les especialitats del Departament Laboral que, paral·lelament, ofereix la representació legal davant tribunals i altres autoritats laborals.

 

fotos 4