Àrees

Noves Tecnologies (e-Commerce)

El canviant entorn de les noves tecnologies fa indispensable un assessorament jurídic continu per a les empreses. Un equip de professionals especialitzats en entorns digitals assessora en tots els aspectes relacionats amb el comerç electrònic, contractació en línia, protecció dels drets de les pàgines web, conflictes entre dominis i marques, així com en la normativa de protecció del tractament informatitzat de dades personals.

La regulació relativa a la protecció de Dades de Caràcter Personal exigeix una continuada revisió de tots els aspectes a complir per part de les empreses. Procedim a preparar les declaracions de creació de fitxers de dades personals i a presentar-los davant l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Redactem també els documents de seguretat en funció de les necessitats de cada client i preparem els contractes d’encarregat del tractament necessaris en cada cas.