Àrees

Processal i Arbitratge

El Departament Processal compta amb un destacat equip de professionals especialitzat en litigis, arbitratge i procediments concursals. Tots ells tenen una àmplia experiència en la representació de clients davant els tribunals ordinaris i arbitrals en assumptes civils, comercials i societaris, principalment en:

  • conflictes contractuals amb proveïdors, xarxa comercial, xarxa logística i altres prestadors de béns i serveis (contractes de distribució, agència, subministrament, assegurances, bancaris, franquícia, enginyeria, construcció, compravenda, financers o contractes de fusions i adquisicions i de joint ventures, negociacions i refinançament de deutes, etc.);
  • conflictes amb clients (responsabilitat per producte defectuós, reclamacions de quantitat, contractes de compravenda, vicis ocults, garanties, concursal, etc.);
  • conflictes amb competidors (competència deslleial);
  • renegociació de deutes;
  • disputes entre socis;
  • responsabilitat d’administradors; i
  • litigis amb subcontractistes.

Així mateix, disposem d’una gran experiència en procediments judicials amb element estranger, procediments entre companyies de diferents nacionalitats, execucions de sentències i laudes arbitrals estrangers i monitoris europeus, entre d’altres. També actuem davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

D’altra banda, els nostres socis tenen una àmplia experiència en arbitratge nacional i internacional, participant en procediments arbitrals, com a àrbitres o com a part, davant la Corte Española de Arbitraje, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), la American Arbitration Association (AAA) i la Cambra de Comerç Internacional (CCI).

 

fotos 2