Àrees

Propietat Industrial i Intel·lectual

La protecció i defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual és fonamental per als nostres clients.

Assessorem les empreses en la redacció de contractes de llicència de marques, d’assistència tècnica i franquícia, d’encàrrec d’obres, d’edició, transferència de tecnologia, llicències de programari, adaptació d’obres preexistents, reproducció i distribució d’obres cinematogràfiques o musicals, entre d’altres.

També representem clients nacionals i internacionals en la presentació i seguiment de sol·licituds d’intervenció duanera, amb la finalitat de controlar la importació a Espanya de productes falsificats, així com la comercialització dins del territori espanyol d’aquests productes.

Així mateix, en l’àmbit de protecció dels drets de propietat industrial, actuem davant la jurisdicció mercantil i contenciosa administrativa per a la defensa dels drets exclusius dels nostres clients.

 

fotos 5