Advertiment legal

Titular de la web

Ventura Garcés & López-Ibor Advocats (d’ara en endavant “VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR”)  opera a través de les següents societats: Ventura Garcés Serveis Legals, S.L.P., domiciliada al carrer de Freixa, 26-28, baixos, 08021, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 21, Volum 40783, Full 374983, amb  N.I.F. B64746241 i correu electrònic barcelona@vg-li.com; i VGLI Abogados Madrid, S.L.P., domiciliada en carrer López de Hoyos, 35, 3º A, 28002, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Foli 14, Volum 16.822, Full M-287453, amb N.I.F. B83082065 i correu electrònic madrid@vg-li.com .

Caràcter informatiu de la web

La present web té un caràcter merament informatiu. Cap de les informacions que conté podran ser considerades com assessorament legal.

Propietat Intel·lectual

Queden reservats a favor de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR tots els drets sobre el lloc web i tots els seus continguts.

Protecció de Dades

VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple a través del correu electrònic o de formularis que hem posat a la seva disposició en aquest lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint per escrit a VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR (carrer Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona  – carrer López de Hoyos, 35, 28002 Madrid), o enviant un correu electrònic a barcelona@vg-li.com o madrid@vg-li.com.

Xarxes socials

Ventura Garcés & López-Ibor és present a les Xarxes Socials. El tractament de dades de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privadesa i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat. VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats productes o serveis de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat.