Actualitat

captura-cast

Pagament de l'IVA a les importacions

El proper dia 30 de novembre finalitza el termini de sol·licitud per acollir-se al règim de diferiment de l’IVA a la importació en l’exercici 2017.

Els contribuents que estiguin interessats a acollir-se a aquest règim hauran de donar-se d’alta mitjançant la declaració censal, model 036. L’aplicació del règim es prorrogarà per als anys següents sempre i quan no es produeixi la seva renúncia o exclusió.

Aquest règim de diferiment (aprovat per la Llei 28/2014) suposa un avantatge per als importadors, ja que permet retardar el pagament de l’IVA de les importacions fins a la presentació de l’autoliquidació periòdica (model 303), en lloc de satisfer l’IVA a la Duana, evitant així l’efecte financer de l’ingrés d’aquesta quota.

Recordem que els requisits per poder acollir-se al sistema de diferiment són:

  1. Ser empresari o professional que actuï com a tal.
  1. Tenir un període de declaració mensual (grans empreses o operadors inclosos al REDEME).
  1. Realitzar la sol·licitud mitjançant declaració censal (model 036) de l’1 al 30 de Novembre de l’any anterior a l’inici del règim, o en el cas d’empreses noves en el moment de donar-se d’alta.