La Firma

Valors

En un entorn competitiu i global, la capacitat d’oferir excel·lència en el servei, personalització i proximitat és una combinació a l’abast de pocs despatxos d’advocats. Des dels seus inicis, Ventura Garcés & López-Ibor ha apostat per uns valors empresarials i una filosofia de treball pròpia que li ha permès diferenciar-se de les grans firmes jurídiques, establint relacions de llarga durada amb els seus clients basades en:

  • El compromís amb els seus clients per tal d’aportar-los tranquil·litat.
  • La personalització en la prestació del servei amb l’objectiu d’oferir solucions a les necessitats de cada client.
  • La proximitat en el tracte i la implicació dels socis en cada un dels assumptes per facilitar l’accessibilitat als nostres serveis.
  • La confiança en els professionals de Ventura Garcés & López-Ibor basada en el coneixement del client i de la seva trajectòria empresarial.
  • L’eficiència i agilitat que requereix l’actual món dels negocis.
  • La proactivitat, anticipant-nos i resolent imprevistos, convertint-los en oportunitats i minimitzant els riscos.
  • La empatía amb els clients, escoltant les seves inquietuds i adaptant les respostes a les seves necessitats.
  • La garantía professional d’excel·lència en la prestació dels serveis.
  • La honestedad, basada en el Codi Deontològic i l’Ètica professional.